ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΚΟΡΟΒΙΝΗ “ΜΠΕΜΠΗΣ” ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΡΥΛΟ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | TΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
ΚΟΡΟΒΙΝΗ “ΜΠΕΜΠΗΣ” ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΡΥΛΟ ΤΗΣ
ΛΑΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ
ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023, ΩΡΑ 8.00 Μ. Μ.